20 september 2018


    Välkomna till
Föreningen Blekinge slöjds Hantverksbod
Expressengården Drottninggatan 83
i Karlshamns kulturkvarter
Kulturnatten 6/10 öppet 17.00-23.00
Slöjdare på gården, korvgrillning
Musikunderhållning kl 19.00-21.00 
av Stig och Evald på dragspel 
samt sång av Mörrum/Elleholms PRO-kör