22 september 2022

Hej alla hantverksintresserade

Hantverksboden öppnar upp nu till Kulturnatten den 1 oktober

Besök oss gärna då

Vi håller öppet 17.00-23.00
På gården grillas korv

Mörrum/Elleholms PRO-kör underhåller med sång kl 17.30.

Stig spelar dragspel till