17 mars 2024

Hej

Då var ännu ett årsmöte avklarat i Föreningens anda.
Vi var 14 personer som hörsammat kallelsen och gick 
igenom årets handlingar. Styrelsen ser ut som följer:
Ordförande - Barbro Mattsson
Sekreterare - Ingrid Wadström
 Kassör - Pernilla Petersson
Vi kommer alla att arbeta för att även i år få en bra
verksamhet i vår Hantverksbod på Drottninggatan 83
i Karlshamn. Vi öppnar som vanligt upp portarna till 
butiken efter midsommar, i år den 25 juni. njut nu av vad 
våren har att komma med i allt, blommor, sol och hantverk
i alla de former.